Kalite Politikamız

✔ Çalışanlarımızın ve iş birliği içinde olduğumuz paydaşlarımızın kalite, çevre duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği bilinç ve farkındalıklarını sağlamayı,

✔ Çalışan görüşleri ve katılımını dikkate almayı,

✔ Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı,

✔ İş kazalarını ve iş yerinden kaynaklanabilecek her türlü sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı,

✔ Süreçlerimizin her yaşam döngüsü aşamasında çevre kirliliğini önleyerek çevreye saygılı üretim ve hizmet gerçekleştirmeyi,

✔ Entegre yönetim sistemi amaçlarının belirlenmesi ve uygulanması için gerekli kaynakları sağlamayı,

✔ Üretim hizmetlerini teknolojik gelişmeleri takip ederek beklenti ve taahhütlerimizin üstünde gerçekleştirmeyi,

✔ Faaliyetlerimiz kapsamında kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,

✔ Entegre Yönetim Sistemleri performansımızın arttırılması için sürekli iyileşmeyi taahhüt ederiz

Sertifikalarımız

Uluslararası Güvenilirlik!